Inventarisatiegesprek

  • 1 tot 2 gesprekken van 1 uur
  • locatie en tijdstip in overleg

Soms is niet direct duidelijk welke vragen het startpunt vormen voor de begeleiding. Er spelen meerdere kwesties. Patronen uit het verleden hebben een sterke invloed op jouw huidige situatie. Dan is het verstandig tijd te nemen om jouw vraag en de achtergrond ervan goed te verkennen. Te bezien welke oplossingsrichting en aanpak het beste passen. Specialist&coach beschikt over een breed netwerk van deskundigen. Als coaching voor jou niet de aangewezen oplossing lijkt, dan kunnen we jou doorverwijzen naar anderen.