Visie

Specialist&coach gaat uit van de mogelijkheden, de kracht & beweging waarover ieder mens van nature beschikt. De insteek van de coaching is positief. We denken in kansen, samen werken we aan oplossingen. Immers, wat je aandacht geeft, groeit. Jouw beeld van de gewenste situatie vormt het uitgangspunt voor de gesprekken. Stapsgewijs werken we toe naar gedrag dat overeenstemt met het denken, willen en voelen. Dit leidt tot meer plezier en energie in je werk.