Experimenteren met oplossingen

Specialist: internist
Coaching: individuele coaching, vervolg IFMS
Thema: communicatiepatroon veranderen

Een internist heeft net zijn IFMS-traject afgesloten. De feedback is herkenbaar: hij wordt gewaardeerd om zijn deskundigheid, zorgvuldigheid en kritische blik. Maar collega’s ervaren hem ook als een mopperaar, op het cynische af. Zijn werkomgeving vindt het lastig hiermee om te gaan. Sommigen negeren hem, anderen relativeren zijn kritiek. De arts wil zijn gedrag wel aanpassen, maar ondanks zijn voornemen na het vorige traject, lukt hem dat niet.

In het eerste coachingsgesprek bespreekt de internist de samenvatting van het IFMS met de coach. Hij herkent de feedback op zijn gedrag en ook de reacties van de collega’s. Hij voelt zich dan niet begrepen of niet serieus genomen. Dit versterkt zijn negatieve houding.
De coach vraagt een eenvoudig voorbeeld uit zijn werk waarin dit fenomeen zich voordoet. Tijdens de bespreking blijkt dat hij helemaal gelijk heeft in wat niet goed gaat, maar dat hij niet duidelijk is over hoe het wel zou moeten. Voor hem is dit zo vanzelfsprekend, dat hij ervan uitgaat dat de ander dat wel begrijpt. De coach nodigt hem uit te kijken vanuit het perspectief van de ander en daagt hem uit andere opties te verkennen dan de zijne. In deze dialoog wordt hem helder dat hij veel duidelijker kan zijn over wat hij zou willen.
Ze spreken af dat hij hiermee gaat experimenteren.
Tijdens de volgende coachingsgesprekken kijken ze samen terug naar deze experimenten. Wat levert het hem op? Wat werkt, wat niet? Hij ervaart dat zijn observaties scherp zijn, zijn oplossingen constructief, de moeite waard om met het team te delen.
Hij experimenteert vervolgens met overlegsituaties waarin hij in een eerder stadium en goed voorbereid zijn visie en wensen naar voren brengt. Dan blijkt hij ook meer ruimte te hebben voor de mening van anderen. Deze nieuwe aanpak geeft hem lucht, zonder dat hij zichzelf geweld aandoet.

Na zes gesprekken sluiten ze de coaching voorlopig af. Ze spreken af dat de internist over een half jaar feedback vraagt aan een aantal teamleden over dit punt. De resultaten hiervan zal hij terugkoppelen aan de coach.