Intervisiebegeleiding

  • 6 tot 12 bijeenkomsten van 1,5 à 2,5 uur
  • in een groep van 3 tot maximaal 5 deelnemers
  • eens per 4 tot 6 weken
  • locatie en tijdstip in overleg

In een kleine groep collega’s sta je stil bij jouw persoonlijk functioneren als medisch professional. Niet de patiënt of zijn problemen staan centraal, maar de wijze waarop jij als medicus hiermee omgaat. Aan de hand van concrete ervaringen uit de dagelijkse praktijk onderzoek je jouw sterke kanten en valkuilen in samenwerking, communiceren en professioneel functioneren. De begeleiding kan erop gericht zijn dat je hierna zelfstandig als groep verder kunt. In dat geval staat de methodiek van de intervisie centraal. De begeleiding kan er ook op gericht zijn de veiligheid, de structuur en de doelgerichtheid van de intervisie te optimaliseren. De begeleider heeft hierin een modererende functie. Zie ook in de praktijk.