Intervisiebegeleiding

  • 6 tot 12 bijeenkomsten van 1,5 à 2,5 uur
  • in een groep van 3 tot maximaal 6 deelnemers
  • eens per 4 tot 6 weken
  • locatie en tijdstip in overleg

In een kleine groep collega’s staat u stil bij uw persoonlijk functioneren als medisch professional. Niet de patiënt of zijn problemen staan centraal, maar de wijze waarop u als medicus hiermee omgaat. Aan de hand van concrete ervaringen uit de dagelijkse praktijk onderzoekt u uw sterke kanten en valkuilen in samenwerking, communiceren en professioneel functioneren. De begeleiding kan erop gericht zijn dat u hierna zelfstandig als groep verder kunt. In dat geval staat de methodiek van de intervisie centraal. De begeleiding kan er ook op gericht zijn de veiligheid, de structuur en de doelgerichtheid van de intervisie te bewaken. De begeleider heeft hierin een modererende functie. Zie ook in de praktijk.