Burn-outpreventie en -begeleiding

  • Volgens de CSR®-methode
  • 6-12 gesprekken van 1 uur
  • afhankelijk van de ernst van de klachten en duur van de roofbouw
  • afhankelijk van de fase van herstel: om de 2-6 weken
  • locatie en tijdstip in overleg

Onder het motto ‘doen wat werkt’ past ook de CSR®-methode die Specialist&coach hanteert bij de begeleiding van artsen met klachten van (chronische) stress en/of (dreigende) burn-out.

Stress-gerelateerde klachten, zoals overspanning en burn-out, zijn geen louter psychologische aandoeningen, al worden zij wel vaak als zodanig beschouwd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van de neuro-hormonale stress-regulering, met als gevolg daarvan fysieke en psychologische klachten.

De CSR®-methode is gebaseerd op dit recent psycho-biologisch stressonderzoek. Het is een effectieve aanpak voor het begrijpen, diagnosticeren, behandelen èn preventie van stress-gerelateerde klachten. In deze korte informatieve video wordt het ontstaan van burn-out, en de fasering van de CSR®-methode uitgelegd:

De methode spreekt veel cliënten direct aan: de psychofysiologische onderbouwing sluit aan bij hun kennis, en de aanpak ervaren ze als concreet en effectief, zowel voor herstel, als ter voorkoming van roofbouw in de toekomst.

Meer lezen over CSR®-methode: https://www.csrcentrum.nl/home/wat-je-moet-weten-over-burn-out/.