Individuele coaching

  • 6 tot 12 gesprekken van een uur
  • eenmaal in de 2 à 3 weken
  • locatie en tijdstip in overleg

In het eerste gesprek verkennen we de achtergrond van jouw vraag en behoefte. We brengen in kaart welke verandering gewenst is. Waar wil jij naar toe? Wat wil jij dat de coaching jou oplevert? Wat is voor jou een gewenste situatie?
In de volgende gesprekken kijken we terug naar praktijksituaties waarin jij in staat was tot succesvol (nieuw) gedrag. Welke gedachten, gevoelens en gedrag vertoonde je? En welke interventies hielpen om effectiever te zijn? Wat werkt, en wat werkt niet? Op een praktische manier ontdek en ervaar je verbetering. Zie ook in de praktijk.