Coaching na een traject Evaluatie Individueel Functioneren

  • Visitatie voor huisartsen
  • EIF voor Specialisten Ouderengeneeskunde
  • IFMS voor medisch specialisten

Specialist&coach biedt begeleiding voor artsen die hun persoonlijk ontwikkelingsplan, ook werkelijk in praktijk willen brengen, om er mee te gaan doen wat werkt.