Werkwijze KernTalenten Analyse

Stap 1 Online vragenlijst
Speelgedrag
30- 60 minuten
thuis
Stap 2 KernTalenten
Analyse
90-120 minuten
Stap 3 Mondelinge bespreking
uitkomsten
90 -120 minuten
Stap 4 Toesturen
KernTalentenrapport
1-2 weken
Stap 5 Vervolggesprek 90 minuten

 

 • Als de analist inschat dat het haalbaar is, kunnen stap 2 en 3 worden gecombineerd in 1 afspraak.
 • Het persoonlijk KernTalentenrapport bevat:
  • Overzicht sterke halve en kleine KernTalenten
  • Betekenis van elk persoonlijk KernTalent
  • Beschrijving persoonlijke combinaties van KernTalenten
  • Loopbaanplafond (Peter Principle)
  • Risico op burn- en bore-out
 • Daarnaast een KernTalenten Meter: een gepersonaliseerd instrument waarmee op elk gewenst moment in de loopbaan de inzet van de KernTalenten kan worden gecheckt en verbeterd.
 • Het vervolggesprek:

in dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod, afgestemd op de hulpvraag:

 • Invloed van KernTalenten op energiebalans met persoonlijk energieplan
 • Persoonlijke uitdagingen en bijzondere eigenschappen
 • Invloed KernTalenten op loopbaan met terugblik; bespreken huidige situatie en lijst randvoorwaarden en aanbevelingen voor passende werkomgeving
 • Evaluatie en eventueel suggesties voor vervolgstappen

 

Tarief

Complete KernTalenten Analyse inclusief rapportage en vervolggesprek € 1500,- excl. BTW

Meer Informatie over KernTalenten

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier

De KernTalentenmethode is ontwikkeld door CoreTalents©

Tienen, België