Coaching na IFMS

  • 2 tot 4 gesprekken van een uur
  • afhankelijk van de vraag
  • locatie en tijdstip in overleg

Specialist & coach biedt ondersteuning in het vervolgtraject van Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS). Je gaat aan de slag met het persoonlijk ontwikkelingsplan dat jij hebt opgesteld op basis van de verkregen feedback. In gesprek met de coach onderzoek je de stappen die jij wilt zetten om jouw doelen te realiseren. Vervolgens werk je zelfstandig of onder begeleiding aan het voorgenomen veranderingsproces. Zie ook in de praktijk.