Coaching na IFMS

  • 2 tot 4 gesprekken van een uur
  • afhankelijk van de vraag
  • locatie en tijdstip in overleg

Specialist & coach biedt ondersteuning in het vervolgtraject van Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS). U gaat aan de slag met het persoonlijk ontwikkelingsplan dat u heeft opgesteld op basis van de verkregen feedback. In gesprek met de coach onderzoekt u de stappen die u wilt zetten om uw doelen te realiseren. Vervolgens werkt u zelfstandig of onder begeleiding aan het voorgenomen veranderingsproces. Zie ook in de praktijk.